page_banner

ଆମ ବିଷୟରେ

ବେଜିଂ ହୁଆଚେଙ୍ଗ ଟାଇକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।

ଆମର ଚାଇନାର ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ଲେଜର ମେସିନ୍ ଯେପରିକି SHR IPL, ଡାୟୋଡ୍ ଲେଜର, ଏନଡି ୟାଗ ଲେଜର, ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ଲେଜର, ଏମ୍ସ ଶିଳ୍ପୀ, କ୍ରିଓଲିପୋଲାଇସିସ୍ ସ୍ଲିମିଂ ମେସିନ୍, ହିଫୁ ଇତ୍ୟାଦି |COSMEDPLUS ଲେଜରର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, କ୍ଲିନିକ୍, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରେ ବିଭାଗ ଅଛି;ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମର୍ଥନ ଏବଂ କ୍ଲିନିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ ଅପ୍ଟିକ୍ସ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ medicine ଷଧ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରଖିପାରିବା |

COSMEDPLUS କମ୍ପାନୀ ମେଡିକାଲ୍ ଏବଂ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପକରଣର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ |ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କର ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଅଛି ଯାହା 2,000.00m2 ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 50 ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ |ଆମେ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଇନରେ R&D, ଉତ୍ପାଦନ, ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ |ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ 755nm ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ଲେଜର, ଡାୟୋଡ୍ ଲେଜର ହେୟାର ରିମୁଭାଲ୍, ND YAG ଲେଜର ସିଷ୍ଟମ୍, ଏମ୍ସ ସ୍କଲ୍ଟିଂ, CO2 ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଜର, SHR IPL, ସ୍ଲିମିଂ ସିରିଜ୍, କ୍ରିଲିପୋଲାଇସିସ୍ ସିରିଜ୍, ହିଫୁ ଇତ୍ୟାଦି |ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ISO13485, CE, FDA, TGA, SAA ଏବଂ CFDA ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି |ଆମେ ଦୃ ly ଭାବରେ ଧରି ରଖୁଛୁ ଯେ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏକ କମ୍ପାନୀର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରବାହରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନକ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ, OEM & ODM, ତାଲିମ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହାୟତା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ | ଉଭୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ |

କାରଖାନା କ୍ଷେତ୍ର

+

କର୍ମଚାରୀ

ଆମର କାରଖାନା |

କାରଖାନା
କାରଖାନା
କାରଖାନା
କାରଖାନା
କାରଖାନା
କାରଖାନା

ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ |

ପ୍ରଦର୍ଶନୀ
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ

ବିକ୍ରୟ ବିଭାଗ ଶୋ |

ବିକ୍ରୟ
ବିକ୍ରୟ
ବିକ୍ରୟ

ଆମର ସେବାଗୁଡିକ

ଭିଡିଓ ଡେମୋ ଏବଂ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଟେଲିଫୋନ୍, ୱେବକ୍ୟାମ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ |ଅବଶ୍ୟ, ଆମେ ଅନସାଇଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |

ଗ୍ରାହକ-ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସାୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଉତ୍ପାଦ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ;ଯାହା ଆମକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଲାଭ କରେ |

COSMEDPLUS ଲେଜର କମ୍ପାନୀ ସବୁବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣର ଅଗ୍ରଣୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ OEM / ODM ଉତ୍ପାଦକ ହେବା |

ଆମ ପାଖରେ 20 ଜଣଙ୍କର R&D କେନ୍ଦ୍ର, 20 ଜଣଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ 10 ଜଣଙ୍କର କ୍ଲିନିକ୍ ଟିମ୍ ଅଛି |ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା |